Meerkoeten

Werkgroep "Waterleven"

Doelstelling van de poelenwerkgroep

Op een ecologisch verantwoorde manier de diversiteit in en om de waterpartijen uit de regio bestuderen.

De doelstelling is samen kennis op te bouwen en natuurrijkdommen te beschermen.

De poelenwerkgroep is actief op het gebied van natuurstudie, -educatie, -beheer en natuurbehoud.

Werkingsgebied

We beperken ons als werkgroep tot het grondgebied van de aangesloten afdelingen maar op aanvraag steken ook een helpende hand toe bij andere belangstellenden.

Ontstaan

De poelenwerkgroep is een initiatief van Olivier Heylen en Bart Reynaerts. Ze werd in de zomer van 2001 opgericht.

Huidige situatie

Momenteel zijn er 3 afdelingen aangesloten bij Waterleven: NP Geel-Meerhout, NP Westerlo, NP Nete en Aa te Herentals - Olen

Het is goed om een kijkje te nemen op hun afdelingssite

Planning

Elk jaar wordt gezamenlijk beslist welke activiteiten zullen opgezet worden. Het jaarprogramma wordt aan alle leden bezorgd, de Nieuwsbrief geeft de details. De meeste activiteiten zijn gratis, voor cursussen dient betaald te worden.

Werkwijze

We nemen per werkjaar een beperkt aantal poelen in het vizier. Deze worden elk 2 keer per jaar op waterdiertjes bemonsterd, 4x scheikundig- fysisch ontleed en 2x inventariseren we de planten. Op de gezamenlijke determinatleavonden brengen we de diertjes met behulp van stereomicroscopen op naam. En stereomicroscoop sluiten we via een camera aan op een TV zodat iedereen kan volgen wanneer iemand uitleg verschaft bij een waterbeestje. Vanuit de verzamelde gegevens kunnen we beheersadviezen geven.

Vergaderplaats

De bijeenkomsten vinden plaats in het administratief centrum van Olen Teunenberg,

Boerenkrijglaan 51B, 2250 Olen.

Verzuchting

Onze droom is dat er in elke provincie een werkgroep zou gevormd worden van enthousiaste vrijwilligers ondersteund door professionelen. Die zouden dan systematisch elk water in beheer van natuurpunt in kaart kunnen brengen en beheersadviezen formuleren naar de conservators toe. Regelmatig zouden die provinciale werkgroepen samenkomen om ervaringen uit te wisselen. Een ijdele droom?

Neen, een dwingende noodzaak

Programma voor 2018

22 januari: wateranalyse en winterbemonstering

3 februari: fotograferen van waterkevers

10 maart: Voordracht: Hoe is de Kempen ontstaan

19 maart: Bemonstering in Westerlo

9 april : Bemonstering in Herentals

16 april: bemonstering in Geel

23 april: Wateranalyse

30 juli: Wateran alyse

3 september: Bemonstering in Westerlo

17 september : Bemonstering in Herentals

1 oktober: bemonstering in Geel

15 oktober: Wateranalyse

29 oktober: Planning en evaluatie

12 november: Voorstelling jaarresultaten

Wie mee wil werken neemt contact op met Jeannine Simonis

Tel: 014/59.31.65

E-mail: jeannine.simonis@telenet.be